آموزش

دپارتمان آموزش

دپارتمان آموزش با رویکرد تمرکز بر آموزش های فنی و حرفه ای و کاربردی با توجه به نیاز بازار صنعت و مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی و کاربردی جهت افزایش توان علمی مدیران و کارشناسان و همچنین تقویت دانش تخصصی دانشجویان و فارغ التحیصلان آماده ورود به بازار کار،ضمن استفاده از دانش فنی و تخصصی اساتید دانشگاهی و کارشاسان صنعت ،آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی،همایش ها و سیمنارها در زمینه های زیر اعلام می دارد :

 

[siteorigin_widget class=”OXI_TABS_PLUGINS\\Modules\\Tabs_Widget”][/siteorigin_widget]