گزارش دوره آموزش اصول و مبانی روانکاری

دوره آموزش اصول و مبانی روانکاری برای نخستین بار در استان خوزستان برگزار گردید :

 

مدرس :مهندس امیرسهیل گویار (کارشناس شرکت به تام روانکار نماینده محصولات توتال در ایران)
زمان برگزاری :۱۳/۱۱/۱۳۹۷ ساعت ۹الی ۱۳
مکان :سالن آموزش سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان

 

در طول تاریخ همواره موضوع اصطکاک و فرآنید غلبه بر آن مورد توجه جامعه وعلی الخصوص صنعتگران بوده است.
پس از آن که موضوع روانکاری جهت غلبه بر اصطکاک مطرح گردید،سایر جنبه های کاربردی آن مانند :انتقال حرارت،انتقال قدرت و . . . نیز مورد توجه قرار گرفت.
به طور کلی روانکاری دانش تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر می باشد و به عبارتی دیگر روانکاری فرآیندی است که در آن به وسیله یک روانساز جامد،مایع یا گاز،اثر اصطکاک/سایش بین سطوحی که نسبت به هم و به طور نسبی در حال حرکت هستند،کاهش می یابد.

بی شک یکی از دغدغه های متولیان عرصه صنعت کاهش هزینه ها بوده که یکی از راهکارهای آن استفاده از روش های علمی در جهت فعالیت های مرتبط با بخش تعمیرات و نگهداری تجهیزات است.
توجه به اصول صحیح روانکاری یکی از ارکان مهم بخش نهگداری تجهیرات می باشد.

با عنایت به اهمیت موضوع روانکاری شرکت فنی ومهندسی پژوهش صنعت آرمان فدک دارای مجوز واحد فنی ومهندسی از سازمان صنعت و معدن استان خوزستان برای نخستین بار دوره آموزشی اصول و مبانی روانکاری را جهت استفاده کلیه شرکت ها و صنعتگران استان خوزستان برگزا نمود.
در پایان این دوره به شرکت کنندگان، گواهینامه حضور در دوره آموزشی توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خوزستان اعطا گردید.