گزارش عملیات گروت ریزی و عایق کاری

بر اساس توافقات به عمل آمده پروژه عملیات گروت ریزی و عایق کاری بخشی از لوله های انتقال گاز میدان نفتی آزادگان شمالی از سوی شرکت CNPC(کارفرما) به شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک(پیمانکار) واگذار گردید.

این پروژه طی دو فاز و به صورت همزمان جهت انجام گروت ریزی و عایقکاری به طول ۱۷ متر ،طی سه روز کاری توسط تیم اجرایی دپارتمان فنی ومهندسی شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک تکمیل و تحویل کارفرما گردید.