روغن گردشی

روغن گردشی نوعی روغن صنعتی است که در سیستم های گردشی مورد استفاده قرار می گیرد. روغن گردشی در ابتدا در مخزن سیستم ذخیره می شود. سپس بعد از شروع فعالیت دستگاه روغن گردشی به وسیله پمپ در سیستم پمپاژ شده و به گردش در می آید. روغن گردشی همچنین در یاتاقان های ساده و چرخ دنده های که تحت فشار پایین کار می کنند و نیاز به ماده افزودنی EP نیست نیز کارایی دارد. روغن گردشی به دلیل خاصیت خنک کننده ای که دارند موقعی در سیستم پمپاژ می شوند که نیاز به خنک کردن سیستم وجود داشته باشد. و به دلیل اینکه روغن گردشی از ایجاد رسوب و آلودگی نیز در سیستم جلوگیری می کند همواره به فیلتراسیون روغن گردشی توجهکرد تا عملکرد روغن گردشی در دراز مدت دچار مشکل نشود. روغن گردشی عموما با پایه مینرال تولید می شود ولی با پیشرفت تکنولوژی امروزه روغن گردشی سنتتیک نیز با بازه عملکرد وسیعتر وارد بازار شده است.