دپارتمان فنی و مهندسی

بهره گیری تواما دانش و تجربه موضوعی مهم و کلیدی جهت دستیابی به موفقیت های بزرگ در عرصه صنعت می باشد. شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک به عنوان مرکز مهندسی مشاور صنعتی ،حضور به عنوان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه را با توجه به مشارکت همزمان اساتید دانشگاه و متخصصین صنعت و نیز بهره گیری و بومی سازی  فناوری های روز دنیا جهت برآورده نمودن نیاز مشتریان و کارفرمایان در راس اهداف خود قرار داده و در حال حاضر دپارتمان فنی و مهندسی این شرکت با تکیه بر توان و دانش فنی کارشناسان خود آماده ارائه خدمات زیر می باشد :

 

 

 

مشاوره، طراحی و تهیه نقشه های صنعتی جهت ساخت قطعات و تجهیزات

 

 

 

 

 

 

طراحی، ساخت و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع

 

 

 

 

 

آنالیز و شبیه سازی

(تجزیه و تحلیل نیروهای اعمالی بر قطعات طراحی شده جهت کارآیی مطمئن تر و کاهش هزینه ساخت)

 

 

 


 

 

اسکن سه بعدی قطعات صنعتی

 

 

 

 

 

 

پرینت سه بعدی قطعات صنعتی

 

 

 

 

 

تهیه و تدوین مستندات دانش فنی ساخت

 

 

 

 

 

مشاوره و راه اندازی دستگاه های ساخت و تولید (ماشین ابزار)

 

 

 

 

 

 

مشاوره و تحلیل مشکلات موجود در خطوط تولید شرکت ها

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی سطح و تریبولوژی

 

 

 

 

اجرای پروژه های صنعتی ضمن ارایه پروپوزال فنی و مالی،طراحی پروژه،مدیریت پروژه ،تامین کالا و مواد مورد نیاز (EPC)