روغن ایرانول LPT

روغن ایرانول LPT با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.


موارد کاربر دروغن ایرانول LPT

  • این روغن جهت استفاده در کمپرسورهای یخ سازی مناسب می باشد.

خصوصیات روغن ایرانول LPT

  • پایین بودن نقطه ریزش
  • پایداری شیمیایی مناسب

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۶۶۳۶۳۲۴۲ تماس بگیرید