ایرانول HBX II

روغن ایرانول HBX II با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک گروه II و مواد افزودنی مناسب، با طراحی ویژه برای بهبود خاصیت پایداری در مقابل اکسیداسیون، حرارت و افزایش عمر روغن در شرایط عملیاتی تولید گردیده‌است.


موارد کاربرد روغن ایرانول HBX II

  • مناسب جهت استفاده در توربین‌های گاز، بخار و آب
  • مورد مصرف در سیکل‌های ترکیبی نیروگاه‌های برق، خطوط لوله انتقال گاز و غیره

خصوصیات روغن ایرانول HBX II

  • خاصیت پایداری ممتاز در مقابل اکسیداسیون و حرارت
  • پایداری عالی در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی قطعات
  • قابلیت جداپذیری ممتاز از آب
  • قابلیت رهاسازی خوب هوا
  • مقاومت در برابر ایجاد کف
  • مقاومت عالی در برابر ایجاد رسوب و آلودگی در سیستم
  • افزایش عمر سیستم