ایرانول HBS II

روغن HBS II ایرانول با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک گروه II و مواد افزودنی مناسب، با طراحی خاص برای بالا بردن خاصیت پایداری در مقابل اکسیداسیون، حرارت و افزایش عمر روغن در شرایط عملیاتی تولید گردیده‌ است.


موارد کاربرد روغن HBS II ایرانول

  • مناسب جهت استفاده در توربین‌های گاز، بخار و آب
  • مورد مصرف در سیکل‌های ترکیبی نیروگاه‌های برق، خطوط لوله انتقال گاز و غیره

خصوصیات روغن HBS II ایرانول

  • خاصیت پایداری ممتاز در مقابل اکسیداسیون و حرارت
  • پایداری عالی در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی قطعات
  • قابلیت جداپذیری ممتاز از آب
  • قابلیت رهاسازی خوب هوا
  • مقاومت در برابر ایجاد کف
  • مقاومت عالی در برابر ایجاد رسوب و آلودگی در سیستم
  • افزایش عمر سیستم