روغن ایرانول CAMA

روغن ایرانول CAMA ترکیبی از روغن پایه معدنی، تغلیظ کننده کلسیمی و ادتیوهای مناسب می باشد که برای انواع کاربری های عمومی و گریس کاری ماشین آلات مختلف تهیه شده است؛ این محصول مناسب برای دمای عملیاتی بین ۲۰ºC- تا ۶۰ºC+ می باشد.


موارد کاربرد روغن ایرانول CAMA

  • روانکاری شاسی و پمپ آب خودرو

خصوصیات روغن ایرانول CAMA

  • پایداری عالی در برابر شستشو با آب

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۶۶۳۶۳۲۴۲ تماس بگیرید