روغن انتقال حرارت سپاهان

روغن انتقال حرارت دارای مقاومت بالا در برابر حرارت و اکسیداسیون می باشند. روغن حرارتی در سیستم های بسته مورد استفاده قرار می گیرند و باعث افزایش بازدهی انتقال حرارت غیرمستقیم و خنک کنندگی در سیستمهای بسته می شوند.

روغن انتقال حرارت دارای نقطه جوش و نقطه احتراق بالا می باشند. همچنین در روغن حرارتی ضریب هدایت حرارتی بالا بوده و در طول عملیات انتقال حرارت روغن نباید افزایش گرانروی داشته باشد. از خصوصیات مهم روغن انتقال حرارت به عدم تشکیل رسوبات و لجن در سیستم اشاره کرد. روغن حرارتی با پایه معدنی یا سنتتیک تولید می شود. روغن انتقال حرارت در سیستم های بسته و عدم مجاورت با هوا تا دمای حدود ۳۰۰ درجه سانتیگراد قابلیت استفاده دارد. در بعضی از روغن حرارتی سنتتیک دمای عملکرد روغن تا دماهای بالاتر نیر افزایش پیدا می کند.


موارد کاربرد روغن سپاهان حرارت

  • انواع سیستم های انتقال حرارت بسته
  • صنایع قیر و آسفالت سازی
  • صنایع سیمان، فولاد و آلومینیوم
  • نیروگاه ها، پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی

 

مزایا روغن سپاهان حرارت 

  • ضرایب انتقال حرارت بالا
  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون بسیار خوب
  • فشار بخار پایین
  • غیر خورنده
  • غیر سمی

خرید روغن انتقال حرارت

در هنگام خرید روغن انتقال حرارت به حداکثر دمای نیاز جهت فعالیت روغن توجه کنید تا از عملکرد خوب روغن حرارت در دماهای بالا اطمینان حاصل کنید. جهت کسب اطلاعات از نحوه فروش روغن انتقال حرارت با ما تماس بگیرید. ۰۶۱۳۴۴۹۳۹۴۵