روغن توربین سپاهان

روغن توربین در توربین های آبی ، گازی، بخار و توربو کمپرسورها استفاده می شود. روغن توربین با دو پایه مینرال و سنتتیک تولید می شود. روغن توربین باید پایداری بالایی در برابر حرارت و اکسیداسیون داشته باشد. لذا نقطه جوش و نقطه احتراق در روغن توربین اهمیت بالایی دارد. همچنین روغن توربین مناسب باید مقاومت عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی داشته باشد. از دیگر خواص روغن توربین خاصیت جداپذیری آن از آب می باشد. معمولاً روغن توربین جهت استفاده در توربین باید تاییدیه سازنده آن توربین را داشته باشد که اکثر سازندگان روغن های توربین دارای تاییدیه General Electric، Alstom، Siemens، ABB را که از سازندگان بزرگ توربین می باشند. روغن توربین در گریدهای ۱۰۰، ۶۸، ۴۶، ۳۲ ISO تولید می‌شود.

روغن سپاهان توربین 100‏

روغن سپاهان توربین ۱۰۰‏

روغن سپاهان توربین ‏GT‏ 100‏

روغن سپاهان توربین ‏GT‏ ۱۰۰‏

روغن توربین سپاهان توربو 68

روغن توربین سپاهان توربو ۶۸