فنی و مهندسی

دپارتمان فنی و مهندسی

بهره گیری تواما دانش و تجربه موضوعی مهم و کلیدی جهت دستیابی به موفقیت های بزرگ در عرصه صنعت می باشد.شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک به عنوان مرکز مهندسی مشاور صنعتی ،حضور به عنوان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه  را با توجه به مشارکت همزمان اساتید دانشگاه و متخصصین صنعت و نیز بهره گیری و بومی سازی  فناوری های روز دنیا  جهت برآورده نمودن نیاز مشتریان و کارفرمایان در راس اهداف خود قرار داده و در حال حاضر دپارتمان فنی و مهندسی این شرکت با تکیه بر توان و دانش فنی کارشناسان خود آماده ارایه خدمات زیر می باشد :

مشاوره،طراحی و تهیه نقشه های صنعتی جهت ساخت قطعات و تجهیزات

مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع

آنالیز و شبیه سازی

تهیه و تدوین مستندات دانش فنی ساخت

مشاوره و راه اندازی دستگاه های ساخت و تولید(ماشین ابزار)

مشاوره و تحلیل مشکلات موجود در خطوط تولید شرکت ها

اجرای پروژه های صنعتی ضمن ارایه پروپوزال فنی و مالی،طراحی پروژه،مدیریت پروژه ،تامین کالا و مواد موردنیاز

مهندسی و بازرسی جوش

مهندسی و بازرسی کالا

مهندسی سطح و تریبولوژی