مدیریت و کیفیت

دپارتمان مدیریت و کیفیت

در دنیای امروز با عنایت به اهمیت علم مدیریت و نگرش سیستمی که بر هیچ کس پوشیده نیست،می بایست به این نکته اساسی و مهم توجه داشت که مدیریت و اداره سازمان ها به روش های سنتی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

زمانیکه استراتژی یک سازمان افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان  و در نهایت سودآوری آن می باشد،  نیل به این اهداف  در گروی دیدگاه مدیریت آن و همچنین بهبود کیفیت محصولات و خدمات  قابل ارایه به مشتریان در بازار رقابتی امروز است.
ما در شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک به  عنوان یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی ، ضمن بهره گیری از اساتید برجسته دانشگاه و متخصصین صنعت ،با هدف طراحی،آموزش و پیاده سازی سیستم های نوین و کارای مدیریت و کیفیت بین المللی مبتنی بر  دانش فنی و دانش آکادمیک در کنار تمامی مدیران  و کارشناسان شرکت ها جهت افزایش توان علمی و مدیریتی آن ها هستیم.

از جمله خدمات این دپارتمان به موارد زیر می توان اشاره نمود :