گزارش سمینار آمادگی ورود به بازار کار

سمینار آمادگی ورود به بازار کار برای نخستین بار در استان خوزستان برگزار گردید :

سخنران :دکتر امیرمهدی اعتباری (مدیرعامل موسسه گروه نور)
مهندس سیدحمیدرضا شریفی (مدیر عامل شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک)
زمان برگزاری :۲۸/۰۸/۱۳۹۷ ساعت ۱۰تا۱۲
مکان :سالن امفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

همواره یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی موضوع آینده شغلی آنها بوده است.
طیف وسیعی از جامعه ما بر این باور هستند که انتخاب یک رشته مناسب و فارغ التحصیل شدن با نمره ممتاز متضمن استخدام و به کارگیری آنها در مشاغل مورد علاقه آن ها می باشد.در صورتیکه در حال حاضر شاید این موارد اشاره شده لازم باشد ولیکن جهت موفقیت کافی نمی باشند.امروزه مباحثی مانند اصول و فنون مذاکره،زبان بدن و . . . برای تمامی افرادی که خواهان رشد و ترقی در حرفه و شغل خود در محیط کاریشان هستند،بسیار مهم و ضروری است.

به همین جهت سمیناری با موضوع آمادگی ورود به بازار کار جهت بررسی موضوعات مهم و موردنیاز دانشجویان رشته های فنی ومهندسی توسط شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک (مرکز مهندسی مشاور صنعتی) و باهمکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران شعبه خوزستان برگزار گردید.