روغن موتور خودرو بهران

روغن موتور خودرو بهران مدل Super Pishtaz SAE چهار لیتری ۱۰W-40

روغن موتور خودرو بهران مدل Super Pishtaz SAE

ویژگی های محصول

  • گرانروی: ۱۰W-40

  • حجم: ۴ لیتر

 

 

 

 


روغن موتور خودرو بهران مدل Super Pishtaz SAE چهار لیتری ۲۰W-50

ویژگی های محصول

  • گرانروی: ۲۰W-50

  • حجم: ۴ لیتر

 

 

 

 

 


روغن موتور خودرو بهران مدل Pishtaz SAE چهار لیتری ۲۰W-50

ویژگی های محصول

  • گرانروی: ۲۰W-50

  • حجم: ۴ لیتر