روانکارها

روانکاری یکی از اصول مهم صنعت و استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات مکانیکی است. روانکاری به معنای کاربرد جسم چرب و روغن جهت کاهش اصطکاک بوده و روانکاری فرآیندی است که در آن یک ماده روانساز اثر سایش و یا اصطکاک بین سطوحی که نسبت به هم و به طور نسبی در حال حرکت هستند، کاهش می دهد.

همه ما به این موضوع آگاه هستیم که اگر حرکت وجود نداشته باشد،بسیاری از مجموعه های مهندسی از کار خواهند افتاد. پس از جنگ جهانی دوم و همراه با پیشرفت های ایجاد شده در صنایع دنیا، نیاز به استفاده از سرعت بالاتر، نیرو و درجه حرارت بیشتر رشد فزاینده ای را به خود گرفت و از انجایی که مساله اصطکاک جز لاینفک موضوعات یاد شده است، نگاه ویژه ای به مساله اصطکاک، سایش و روانکاری ایجاد گردید. بی شک یکی از دغدهه های بارز متولیان عرصه صنعت کاهش هزینه ها می باشد. یکی از راهکارهایی که مدیران صنعتی می توانند آن را در دستور کار خود قرار دهند، استفاده از روش های علمی در جهت فعالیت های مرتبط با بخش تعمیرات و نگهداری تجهیزات بوده که یکی از انها اصول صحیح روانکاری است.