روغن صنعتی

روغن صنعتی به طیفی گسترده از محصولات صنعتی که انواع روانکارها را شامل است، گفته می شود و به صورت کلی، به انواعی از روغن که مصارف صنعتی دارند و بر حسب کاربردشان خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند،گفته می شود. روغن صنعتی به طیف وسیعی از محصولات صنعتی که شامل انواع روانکارها است اطلاق می شود و به طور کلی روغن صنعتی به انواعی از روغن که مصارف صنعتی دارند گفته می شود که بر حسب کاربردشان خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. این مقاله به معرفی انواع روغن های صنعتی می پردازد.

 

کمپرسور و مته بادی

روغن ماشین ابزار

روغن توربین

روغن هیدرولیک