روغن ایرانول LPT G

روغن ایرانول LPT- G با استفاده از روغن پایه نفتنیک گزینش شده تولیدگردیده ‌است.


موارد کاربرد روغن ایرانول LPT- G

  • در کلیه‌ کمپرسورهای تبریدی با گاز خنک کننده آمونیاکی و هیدروکربن های R12-R22

خصوصیات روغن ایرانول LPT- G

  • روغن پایه نفتنیک با کیفیت عالی.
  • پایین بودن نقطه ریزش.
  • پایداری شیمیایی مناسب در تماس با گاز خنک کننده .
  • خاصیت روانکار مناسب بویژه در دماهای عملیاتی بسیار پایین.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۶۶۳۶۳۲۴۲ تماس بگیرید