روغن ایرانول ترانس D

روغن ایرانول ترانس D با استفاده از روغن پایه نفتنیک گزینش شده، بدون مواد بازدارنده و خواص دی الکتریک عالی ونقطه ریزش پایین جهت مصرف در سیستم های الکتریکی که خاصیت اکسیداسیون معمولی مورد نیاز باشد، تولید گردیده‌است.


موارد کاربرد روغن ایرانول ترانس D 

در کلیه‌ی ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده‌ی برق، کلیدهای قطع و وصل و سایر تجهیزات الکتریکی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده دستگاه توصیه گردیده‌ است.


خصوصیات روغن ایرانول ترانس D 

 

  • حلالیت عالی و قابلیت معلق کنندگی مناسب به منظور جلوگیری از رسوب لجن در حین عملیات و ممانعت از مسدود شدن کانال های ترانسفورماتور.
  • خاصیت اکسیداسیون مناسب.
  • گرانروی پایین برای بهبود بخشیدن به خاصیت انتقال حرارت در سیستم.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۶۱۳۴۴۹۳۹۴۵ تماس بگیرید