روغن ایرانول VDL

روغن ایرانول VDL با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.


موارد کاربرد روغن ایرانول VDL 

  • روغن مناسب جهت استفاده درانواع کمپرسورها اعم از رفت و برگشتی ، اسکرو ، گردان ، سانتریفوژی و ….

خصوصیات روغن ایرانول VDL 

  • روانکاری رینگ پیستون و سیلندر
  • روانکاری عالی دنده ها و یاتاقانها در کمپرسورهای گردان
  • کاهش ایجاد کک در شیرهای تخلیه و خنک کننده های داخلی که منجر به افزایش کارایی کمپرسور می گردد
  • افزایش عمر روغن در سیستمهای گردشی
  • جداپذیری عالی از آب که منجر به سهولت تخلیه رطوبت موجود در سیستمهای گردشی می گردد
  • جداپذیری عالی از هوا در کمپرسورهای گردان
  • حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی و خوردگی
  • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۶۶۳۶۳۲۴۲ تماس بگیرید