ایرانول ۱۰

روغن هیدرولیک ایرانول ۱۰ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.


موارد کاربرد روغن هیدرولیک ایرانول ۱۰

روغن مناسب برای مصرف در سیستم های هیدرولیک STATIC نظیر بالا برهای ساده


خصوصیات روغن هیدرولیک ایرانول ۱۰

 

بشکه روغن هیدرولیک ایرانول 10

بشکه روغن هیدرولیک ایرانول ۱۰

  • دارای خاصیت ضد سائیدگی
  • محافظت از خوردگی و زنگ زدگی قطعات