روغن دیزلی ایرانول ۴۰۰۰۰-D

روغن دیزلی ایرانول D-40000 با استفاده از روغن پایه تمام سینتتیک و مواد افزودنی ویژه تولید گردیده است.


موارد کاربرد روغن دیزلی ایرانول D-40000

  • جهت مصرف در موتورهای دیزلی سبک و وسایط نقلیه دیزلی و توربو دیزلی در مواردیکه سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است

خصوصیات روغن دیزلی ایرانول D-40000

  • حفاظت از موتور در کلیه شرایط آب و هوایی
  • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسید هایی تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش چشمگیر طول عمر روغن
  • دارای خواص ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
  • پایداری حرارتی بالا و مقاوم در مقابل اکسیداسیون
  • قدرت روانکاری یاتاقانها دردماهای پایین استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه به هنگام رانندگی درمسافت هایی کوتاه
  • پاک کنندگی و معلق کنندگی و کاهش دوده و رسوب
  • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
  • استفاده در تمام فصول
  • کاهش مصرف سوخت

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۶۶۳۶۳۲۴۲ تماس بگیرید