ایرانول HB

این روغن که برای توربین کاربرد دارد با استفاده از روغن پایه پارافینیک بسیار مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرایند هیدروژناسیون (Full Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.


موارد کاربرد ایرانول HB

توربین های بخار، دنده های صنعتی با سرعت بالا و یاتاقان های ویژه صنعتی در مواقعی که سطوح کارآیی بالا توسط سازنده توصیه گردیده است.

خصوصیات ایرانول HB

  • پایداری عالی در مقابل اکسیداسیون و حرارت
  • محافظت عالی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی قطعات
  • قابلیت جدا پذیری عالی از آب
  • قابلیت خوب رها سازی هوا
  • افزایش عمر سیستم