ایرانول HBS

ایرانول HBS با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک بسیار مرغوب حاصل از پالایش نفت خام و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Full Hydrofinishing) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده‌است.


موارد کاربرد ایرانول HBS

این روغن مناسب جهت استفاده در توربین‌های گاز، بخار و آب ، مورد مصرف در سیکل‌های ترکیبی نیروگاه‌های برق، خطوط لوله انتقال گاز و غیره است.

خصوصیات ایرانول HBS

  • کارایی ویژه در دماهای بسیار پایین
  • خاصیت پایداری عالی در مقابل اکسیداسیون و حرارت
  • پایداری عالی در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی قطعات
  • قابلیت جداپذیری عالی از آب
  • قابلیت رهاسازی خوب هوا
  • مقاومت در برابر ایجاد کف
  • مقاومت عالی در برابر ایجاد رسوب و آلودگی در سیستم
  • افزایش عمر سیستم