روغن کمپسور و مته بادی سپاهان

روغن کمپرسور سپاهان از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب برای استفاده در کمپرسورهای مارپیچی، کمپرسورهای تیغه ای، جعبه لنگ کمپرسورهای پیستونی و کمپرسورهای گازی مارپیچی و تیغه ای طراحی شده است.


از محصولات دیگر روغن کمپرسور سپاهان

 • روغن کمپرسور سپاهان کمپرسور اس اچ سی SHC 100
 • روغن کمپرسور سپاهان کمپرسور اس اچ سی SHC 150
 • روغن کمپرسور سپاهان کمپرسور اس اچ سی SHC 68
 • روغن کمپرسور سپاهان کمپرسور وی دی ال VDL 68
 • روغن کمپرسور سپاهان کمپرسور وی دی ال VDL 150
 • روغن کمپرسور سپاهان کمپرسور اس اچ سی SHC 46
 • روغن کمپرسور سپاهان سولار کمپرسور دی Sollar D 68
 • روغن کمپرسور سپاهان کمپرسور وی دی ال VDL 100
 • روغن کمپرسور سپاهان کمپرسور اس اچ سی SHC 32
 • روغن کمپرسور سپاهان تبرید ۴۶
 • روغن کمپرسور سپاهان تبرید ۳۲
 • روغن کمپرسور سپاهان سولار کمپرسور پی Sollar P 68
 • روغن کمپرسور سپاهان سولار کمپرسور پی Sollar P 100

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۶۶۳۶۳۲۴۲ تماس بگیرید