روغن سپاهان ترانس

روغن های سپاهان ترانس با قابلیت پایداری اکسیداسیون بسیار بالا و قدرت دهی الکتریک خوب و همچنین کارکرد عالی در دمای بسیار پایین است.

مخصوص ترانسفورماتورهای صنعتی و تجهیزات الکتریکی طراحی گردیده است. روغن پایه بکار رفته در روغن سپاهان ترانس کلاسII از نوع نفتنیکی و برای کلاسI از نوع پارافینیکی بسیار مرغوب بوده و کاملا از ترکیبات مضر PCBمی باشند. به دلیل مشخصه انتقال حرارت بسیار خوب در دمای پایین نیز فرایند جابجایی حرارتی در داخل ترانسفورماتور به خوبی صورت می پذیرد.

روغن های سپاهان ترانس با قابلیت پایداری اکسیداسیون بالا و قدرت دهی الکتریک خوب و همچنین کارکرد ‏عالی در دمای بسیار پایین مخصوص ترانسفورماتورهای صنعتی و تجهیزات الکتریکی طراحی گردیده است. ‏روغن پایه بکار رفته در روغن سپاهان ترانس کلاس ‏II‏ از نوع نفتیکی و برای کلاس ‏I‏ از نوع پارافینیکی بسیار ‏مرغوب بوده و کاملاً عاری از ترکیبات مضر ‏PCB‏ می باشند. به دلیل مشخصه انتقال حرارت بسیار خوب در ‏دمای پایین نیز فرآیند جابجایی حرارتی در داخل ترانسفورماتور به خوبی صورت می پذیرد.‏


موارد کاربرد روغن  سپاهان ترانس

  • انواع ترانسفورماتورهای صنعتی
  • تجهیزات الکتریکی از قبیل رکتیفایرها، سوئیچ ها و مدار شکن ها‏
  • نیروگاه ها، صنایع نفت و گاز، فولاد و سیمان