برخی از مشتریان ما

فرودگاه آبادان

الکل سازی رازی

cnpc شرکت

شرکت پیراحفاری

شرکت نورد و لوله اهواز

شرکت نفت و گاز کارون

شرکت برق منطقه ای خوزستان

شرکت فولاد اکسین خوزستان

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت هوداد سازه میهن

شرکت سایپا – نمایندگی موسوی

شرکت یگانه نورد صنعت خوزستان